ضمن قدردانی از شما هنرجوی عزیز برای شرکت در دوره های آنلاین جامعه آموزشی پاسپارتو، درخواست داریم قوانین زیر را مطالعه کرده و سپس به ثبت نام در دوره ها اقدام نمائید:
ثبت نام و انتخاب دوره
 • هنرجویان موظف هستند قبل از ثبت نام در هر دوره، ابتدا تحقیقات خود را راجع به عنوان و ماهیت دوره، زمان برگزاری و مدرس دوره انجام داده و تطابق برنامه عای آموزشی و زمانی دوره را با برنامه های شخصی و نیاز فردی خود مورد بررسی قرار دهند و سپس اقدام به ثبت نام نمایند. جامعه آموزشی هنری پاسپارتو هیچگونه مسئولیتی در قبال برنامه های شخصی، زمانی، و نیاز یا عدم نیاز افراد به دوره ها را ندارد.
 • هنرجویان موظف هستند هنگام ثبت نام در سایت تمامی فیلد های الزامی را پر کرده و نسبت به بارگزاری مدارک شناسایی اقدام نمایند. بدیهی است اطلاعات هنرجویان صرفا برای احراز هویت و صدور گواهی پایان دوره بوده و هیچ گونه کاربرد دیگری ندارد.
حضور و غیاب
 • هنرجویان موظف هستند پس از ثبت نام در دوره، به صورت منظم و دقیق در دوره شرکت کرده و به بهترین نحو ممکن و طبق استاندارد های خواسته شده اساتید تمرینات و پروژه های خود را انجام دهند. جامعه آموزشی هنری پاسپارتو در قبال هنرجویانی که در انجام و تحویل به موقع تمرینات و تکالیف کوتاهی می کنند هیچ مسئولیتی نداشته و این اختیار را دارد تا از حضور هنرجو در کلاس آنلاین ممانعت به عمل آورد. ضمنا هیچگونه گواهی پایان دوره برای هنرجویان کم کار صادر نمی شود.
 • هنرجویان موظف هستند تا برنامه های زمانی خود را طوری تنظیم نمایند تا به موقع و حداکثر با ۱۰ دقیقه تأخیر وارد کلاس آنلاین شوند. در صورت تأخیر بیشتر لینک ورود به کلاس مسدود و از حضور به کلاس ممانعت می شود.
 • جامعه آموزشی هنری پاسپارتو مجاز است تا در مورد حذف هنرجویانی که بیش از ۵ جلسه غیبت دارند تصمیم گیری کند.
 • اساتید این اختیار را دارند تا در مورد حذف هنرجویانی که تکالیف و تمرینات خود را به موقع بارگزاری نمی کنند اقدام نمایند.
قوانین مالی
 • هنرجویان موظف هستند در هنگام ثبت نام هر دوره، مبلغ شهریه را به صورت کامل در سایت جامعه آموزشی هنری پاسپارتو پرداخت نمایند. بدیهی است ثبت نام هایی که پرداخت مالی شهریه با موفقیت به پایان نرسیده اند مورد تائید نیست.
 • پرداخت شهریه به صورت آنلاین و تنها در سایت جامعه آموزشی هنری پاسپارتو انجام پذیر و قابل قبول است و هیچگونه روش دیگری برای پرداخت شهریه وجود ندارد.
 • شهریه پرداخت شده به هیچ وجه قابل استرداد نبوده مگر طبق بند زیر.
 • از آنجایی که ظرفیت دوره ها در هر ترم محدود بوده و ثبت نام هر هنرجو منجر به تکمیل ظرفیت و عدم ثبت نام هنرجوی دیگری می شود، لذا در صورتی که بعد از پایان ثبت نام و پرداخت شهریه از حضور در دوره منصرف شوید و درخواست انصراف تا ۳۰ روز قبل از شروع اولین جلسه ارسال شود ( کمتر و مساوی ۳۰ روز و بیشتر از ۱۵ روز ) ۳۰ درصد از مبلغ شهریه کسر شده و مابقی استرداد می گردد. در صورتی که هنرجو قبل از ۳۰ روز مانده به شروع کلاس ( بیشتر از ۳۰ روز ) از دوره انصراف دهد کل مبلغ به وی استرداد می گردد.
 • هنرجویان توجه داشته باشند، کلیه انصراف هایی که تا ۱۵ روز ( ۱۵ روز و کمتر ) قبل از دوره ارسال شوند، مورد تأیید نبوده و در این شرایط هیچگونه هزینه ای به هنرجو بازگردانده نخواهد شد.
 • سهریه ای که هنرجو در طول مراحل ثبت نام در هر دوره ای که پرداخت می کند قابل انتقال به فرد دیگر نمی باشد.
 • شهریه پرداخت شده هر دوره صرفا برای همان دوره و در همان ترم خواهد بود و قابل انتقال به دوره ی دیگری نخواهد بود.
گواهی پایان دوره
 • صدور گواهی پایان دوره برای هنرجویان رایگان است.
 • صدور گواهی پایان دوره مستلزم دریافت نمره نهایی از استاد، نمره تئوری آزمون آنلاین و تحویل پروژه و تکالیف می باشد.