سبد خرید من 0

دیجیتال پینت

هنر نقاشی دیجیتال چیست؟

هنر نقاشی دیجیتال چیست؟

راهی جدید برای ارائه بهتر نقاشی با استفاده از تکنولوژی   نقاشی دیجیتال، هنری نو ظهور در قرن بیست و یکم است، که در دسته بندی هنر های دیجیتال در شاخه تصاویر دو بعدی پذیرفته شده است، و موازی با همان شکل های عمده سنتی نقاشی در جهان هنر است. با پیشرفت تکنولوژی، هنر و…